Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

linia

ZMIANA NAZWY SZKOŁY

czytaj

linia

ZMIANA ADRESÓW POCZTY SZKOLNEJ

czytaj

linia

plakat ZS

linia

 

PROJEKT "BLISKO TO, CO DALEKIE" W ZESPOLE SZKÓŁ

Zespół Szkół został laureatem jesiennej edycji konkursu na działania z zakresu edukacji kulturowej w ramach programu: Bardzo Młoda Kultura 2020.

Projekt: "Blisko to, co dalekie" – to cykl warsztatów afrykańskiego języka swahili prowadzonych w języku angielskim
dla uczniów klas technikum o profilu turystycznym w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim.

Podczas warsztatów prowadzonych w języku angielskim uczniowie będą mieli szans
kształtować umiejętności językowe oraz poznać "przedsmak" kształcenia poza granicami naszego kraju.

Spotkanie z językiem swahili to dla młodych ludzi spotkanie jednocześnie z kulturą afrykańską,
tak odmienną od tej, w której dorastają. Dostrzeżenie tych różnic może być bodźcem do przemyślenia i zweryfikowania własnych planów na przyszłość.

Projekt w czasie pandemii może być również formą zaspokojenia chęci poznawania
i eksplorowania świata, która w obecnych warunkach jest mocno ograniczona.

Autorem projektu jest Anna Wysocka - nauczycielka przedmiotów turystycznych
w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdański.

linia

 INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim
serdecznie zaprasza osoby zainteresowane współpracą
w zakresie przyjmowania młodocianych pracowników
i uczniów szkoły na zajęcia praktyczne i praktykę zawodową
w celu realizowania przez nich praktycznej nauki zawodu u Pracodawcy.

Dodatkowo dla osób chętnych, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego,
umożliwimy zorganizowanie kursu pedagogicznego
we współpracy z Cechem Rzemiosł Różnych w Nowym Dworze Gdańskim.

Osoba do kontaktu:
– kierownik praktycznej nauki zawodu – Gabriela Figacz, tel.: 55-247 24 91 wewn. 44
- e-mail zsndgd@wp.pl Wioletta Przyborowska Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim.

linia

INFORMACJA

Zespół Szkół  w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 54
będący Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół,
informuje, że Inspektorem Ochrony Danych jest
„AUDITOR” Adriana Głuchowska z siedzibą w Gdańsku ul. Biwakowa 40 / tel. 696 011 969/.

linia

WARSZAWSKA - CZAS ZAWODOWCÓW

czytaj

linia

STAŻE I PRAKTYKI W RAMACH PROJEKTU
„WARSZAWSKA – CZAS ZAWODOWCÓW”

W związku z realizacją projektu: „Warszawska – czas zawodowców” informujemy,
że uczniowie zobowiązani są do odbycia obowiązkowych 4 tygodniowych praktyk w czasie uzgodnionym z pracodawcą.
Formalnie przerwa w pracy może wynikać z urlopu wypoczynkowego
lub urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę.

Obowiązkowy wymiar ponadwymiarowych praktyk zawodowych został uzgodniony w porozumieniu i na wniosek
przedstawicieli organizacji p
racodawców województwa pomorskiego.

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na staże i praktyki
Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

linia

 

Aktualności

WRĘCZENIE STYPENDIUM STAROSTY ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE ORAZ ZA BARDZO DOBRY WYNIK EGZAMINU ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ.

Dnia 14.05.2021 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Starosty Nowodworskiego za bardzo dobry wynik z egzaminu zawodowego oraz za wysokie wyniki w nauce.

BADANIE OPINII MIESZKAŃCÓW DOTYCZĄCE KRAJOBRAZU

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Gdańsku realizuje badanie ankietowe w ramach przeprowadzanego w województwie pomorskim audytu krajobrazowego. Celem audytu jest charakterystyka i ocena stanu krajobrazów występujących na obszarze województwa, a także wskazanie krajobrazów szczególnie cennych.

MATURA 2021 W ZESPOLE SZKÓŁ

W dniu 4 maja 2021 r. w Zespole Szkół rozpoczęły się matury.

FUNDACJA MEDIATO

Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim podjął decyzję o objęciu honorowym patronatem Starosty Nowodworskiego przedsięwzięcia "Siłą jest dialog" - innowacyjnego w skali kraju projektu, który powstał z inicjatywy Fundacji Mediatio.

NOWOCZESNE URZĄDZENIA W PRACOWNIACH ZAWODOWYCH

Dyrektor Zespołu Szkół wyposaża pracownie zawodowe w nowoczesne urządzenia, które umożliwiają uczniom nabywanie umiejętności potrzebnych na obecnym rynku pracy.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ABSOLWENTÓW TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ

Dnia 30 kwietnia 2021 r. kolejni absolwenci technikum Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim opuścili mury szkoły.

MODERNIZACJE I REMONTY W ZESPOLE SZKÓŁ

W kwietniu br wykonano kolejne prace remontowe w szkole. Kompleksowo odnowiono 2 sale fitness (malowanie, wymiana podłóg, wzmocnienie ścian, oświetlenie) oraz wykonano i zamontowano wieszaki uczniowskie we wszystkich salach lekcyjnych i pracowniach zawodowych.

WYRÓŻNIENIE DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W KONKURSIE POD HASŁEM: „RAZEM DO ZAWODU”

Miło jest nam poinformować, że uczniowie Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim otrzymali wyróżnienie w konkursie: Razem do zawodu organizowanego w ramach projektu: „Programy motywacyjne  dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” realizowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

OFERTA ZESPOŁU SZKÓŁ – BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

Jeżeli chcesz szybko usamodzielnić się i zdobyć wymarzony zawód, Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim proponuje Branżową Szkołę I stopnia, w której nauka trwa 3 lata.

OFERTA ZESPOŁU SZKÓŁ

W związku z działaniami promocyjnymi, zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi realizacji projektów edukacyjnych i dodatkowej oferty, która stanowi propozycję dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani nauką w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim.