• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Kalendarium

Czwartek, 2018-06-21

Imieniny: Alicji, Alojzego

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1110684
  • Do końca roku: 193 dni
  • Do wakacji: 1 dzień

PRÓBNY EGZAMIN CZELADNICZY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

Dnia 06. 03. 2018r. w Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym Dworze Gdańskim odbył się próbny egzamin czeladniczy, w którym udział wzięły klasy: 3SW, 3KW i 3CW (oddziały wielozawodowe) Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Młodzież zmagała się z pytaniami egzaminacyjnymi w zawodzie: elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, stolarz, tapicer. Do części pisemnej egzaminu przystąpiło łącznie 18 uczniów.

Nad prawidłowym przebiegiem egzaminu czuwała Ewa Orzłowska z Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, Gabriela Figacz – kierownik praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim i Andrzej Grabowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.

Uczniowie rozwiązywali arkusze egzaminacyjne, udzielając odpowiedzi na pytania z zakresu następujących bloków tematycznych: rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją, dokumentacja działalności gospodarczej, rysunek zawodowy, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, podstawowe zasady ochrony środowiska, podstawowe przepisy prawa pracy, podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Każde pytanie zawierało trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna była prawidłowa.
Celem przeprowadzenia egzaminu było zapoznanie uczniów z podstawowymi procedurami egzaminu czeladniczego, do którego przystąpią uczniowie klasy wielozawodowej po ukończeniu nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

kierownik praktycznej nauki zawodu
mgr Gabriela Figacz

Ilosc zapytan : 129