• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

WRÓCILIŚMY SZCZĘŚLIWI I ZADOWOLENI

Zakończyły się zagraniczne staże zawodowe w Zespole Szkół nr 2

Staże zawodowe zostały zrealizowane dzięki projektowi „SZANSA NA SUKCES” - doskonalenie i rozwój umiejętności zawodowych uczniów na poziomie europejskim” nr umowy: 2015-1-PL01-KA102-015569, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach programu Erasmus Plus.

Udział w projekcie wzięło 21 uczniów z klasy drugiej, trzeciej i czwartej Technikum żywienia i usług gastronomicznych, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie Kucharz oraz Technikum obsługi turystycznej.

W miesiącach od kwietnia do września 2016 roku, nasza młodzież odbyła miesięczne praktyki w obiektach hotelowo-gastronomicznych w Niemczech, w miejscowości Gluckstadt oraz w Austrii w Rejonie Karyntii.

Staże zawodowe umożliwiły uczniom przede wszystkim podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych, umiejętności językowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Podczas pobytu poznali także zwyczaje i kulturę innych narodów, nawiązali nowe znajomości a na zakończenie otrzymali certyfikaty od pracodawców, poświadczające ich udział w stażach. Dzięki projektowi uczniowie nabyli nowe umiejętności, podnieśli kompetencje społeczne, uczyli się samodzielności czy podejmowania właściwych decyzji. To wszystko wpłynie na znalezienie odpowiedniej pracy jak również lepszej pozycji na rynku pracy.

 

 

Koordynator projektu

 

Magdalena Haftkowska

 

nauczyciel przedmiotów turystycznych

 

 

Ilosc zapytan : 96