• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Kalendarium

Poniedziałek, 2018-05-28

Imieniny: Augustyna, Ingi

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1095698
  • Do końca roku: 217 dni
  • Do wakacji: 25 dni

Publikacje nauczycieli

 

naucz

 

 

 

 

A oto i nie gęsim piórem zapisane historie,
których świadkiem możesz zostać
i potomnym przekazać...

 

 

 

Hasło opracowania Temat opracowania Autor Pobierz plik 
 Aktywność ruchowa warunkiem dbałości o zdrowie Aktywność ruchowa: podejmowanie w ramach wypoczynku czynnego różnego rodzaju zabaw, ćwiczeń i różnych dyscyplin sportu, dla rekreacji i zdrowia, poprawy zdolności wysiłkowej, specjalnych sprawności i umiejętności fizycznych, zapobiegania powstawaniu chorób cywilizacyjnych...

mgr

Arkadiusz

Kosmala

pdf Rozmiar pliku: 112 kB
Religijno-historyczne tradycje Szlaku Jakubowego Skwar dnia, poranione nogi i niewygody noclegowe. Pot i zmęczenie, to tylko część tego, co doświadczają ludzie decydujący się wyjść na Szlak Jakubowy. Nieważne skąd. Ważne, aby zamknąć za sobą drzwi domu i ruszyć ku dalekiej Galicji...

mgr

Andrzej Gołębiewski 

pdf Rozmiar pliku: 81 kB
Pomiędzy Herbartem a Dewey'em Czy reformatorzy oświaty wyeliminują z polskiej dydaktyki wpływ szkoły tradycyjnej i progresywistycznej? 
Info: Reforma systemu oświaty w Polsce spolaryzowała poglądy i postawy nauczycieli oraz kreatorów tych zmian. Spójrzmy oczyma autora.

mgr inż.

Andrzej Tadeusz Grabowski

 

pdf

Rozmiar pliku: 56 kB
 Narodziny żelaza Odkrycie żelaza i opanowanie techniki jego wytopu oraz obróbki zapoczątkowało nową epokę w rozwoju dziejów, nazwaną w 1836 roku przez duńskiego archeologa Christiana JurgensenaThomsena epoką żelaza ...

 mgr inż.

Andrzej Tadeusz

Grabowski

pdf Rozmiar pliku: 784 kB
 Bursztyn Bursztyn - jedno z pierwszych określeń to greckie elektron: oznacza kamień pochodzący od słońca i jednocześnie taki, który przyciąga ...

 mgr inż.

Andrzej Tadeusz

Grabowski

pdf Rozmiar pliku: 801 kB
O przyczynach
i przeciwdziałaniu nowotworom w świetle badań i obserwacji
Substancje rakotwórcze i przeciwrakotwórcze
w żywności.
Info: Problematyka zagrożenia jakie dla organizmu człowieka stwarza współczesny model żywienia. Warto wiedzieć, że...

mgr inż.

Bogumiła Wyrzykowska

pdf  Rozmiar pliku: 394 kB
Test diagnostyczny Elementy maszyn i mechanizmów w budowie samochodów.
Info: Pełna dokumentacja testu diagnostycznego. Można wykorzystać jako wzorzec przy opracowaniach własnych, niekoniecznie z przedmiotów zawodowych.

mgr inż.

Andrzej Tadeusz Grabowski

 word Rozmiar pliku: 461 kB
Bryły obrotowe Podstawowe bryły obrotowe.
Info: Prezentacja w PowerPoincie. Stworzona na potrzeby lekcji matematyki. Może być wykorzystana do zademonstrowania możliwości programu PowerPoint.
mgr inż. Małgorzata Popik  power Rozmiar pliku: 137 kB
Witold Gombrowicz
- pisarz niepokorny

Witold Gombrowicz - pisarz niepokorny.

Info: Swą postawą i sposobem myślenia Gombrowicz zakłada, że człowiek to istota, która jest w gruncie rzeczy na świecie sama,
a Boga nie ma...

mgr
Janusz Więcek
 

word

Rozmiar pliku: 70 kB
Gustaw Herling-Grudziński Fenomen zła w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Info: Zło ukazuje się w ludzkim życiu jako doświadczalna rzeczywistość, która dotyka wszystkich obszarów bytu ludzkiego...
mgr
Janusz Więcek
 

pdf

Rozmiar pliku: 324 kB
Żeglarstwo, jako wspomaganie nauczania szkolnego i wychowania młodzieży

Możliwości wykorzystania wiedzy o żeglarstwie w nauczaniu różnych przedmiotów.

Info: ...żeglarstwo może i powoduje, że jesteśmy bogatsi wewnętrznie i duchowo, że potrafimy nieco inaczej patrzeć na otaczającą rzeczywistość...

mgr inż.
Andrzej Majsterek

pdf

 
Rozmiar pliku: 127 kB
Cykl scenariuszy lekcyjnych z wiedzy o kulturze

Scenariusz do sziału FILM.

Info: Zestaw scenariuszy do wykorzystania na lekcjach wiedzy o kulturze.

mgr

Małgorzata Anusiak

 pdf Rozmiar pliku: 198 kB
Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz do dwóch kolejnych lekcji języka niemieckiego.

Info: przyjaźń i miłość po niemiecku...

mgr
Danuta Kubińska
 pdf Rozmiar pliku:  kB
Praca z uczniem dyslektycznym

Wskazówki dla nauczycieli pracujących z uczniem dyslektycznym.

Info: Dekalog dla nauczycieli uczniów dyslektycznych.

mgr
Danuta Kubińska
 

pdf

Rozmiar pliku:  kB
Charakterystyka działalności firmy

Opis funkcjonowania Przedsiębiorstwa Usługowo - Produkcyjno - Handlowego "Wenus".

Info: Analiza działalności firmy z branży bursztynniczej.

mgr
Sylwia Kuklińska
 

pdf

Rozmiar pliku: 94 kB
Strategia marketingowa

Strategia marketingowa na przykładzie firmy działającej w branży bursztynniczej.

Info: Szanse, które firma wykorzystaoraz zagrożenia, których firma zamierza uniknąć...

mgr
Sylwia Kuklińska
 

pdf

Rozmiar pliku: 132 kB
Szkolne centrum multimedialne

O miejscu do realizacji procesu kształcenia i samokształcenia z dostępu do wszystkich źródeł informacji.

Info: blaski i cienie szkolnego centrum MM...

mgr
Maria Sobczyk
 pdf Rozmiar pliku: 74 kB
Praca z czytelnikiem

Oedukacji czytelniczej i medialnej, czyli kolejna ścieżka zreformowanej szkoły.

Info: Aby pozyskać czytelnika bibliotekarz stosuje... 

mgr
Maria Sobczyk
 pdf

Rozmiar pliku: 108

kB

Plan wynikowy z wychowania fizycznego - kl. I liceum profilowane i technikum

Warto porównać z własnym opracowaniem!

Info: ocena za...

mgr
Magdalena Kozieł
 word

Rozmiar pliku: 233

 kB

Plan wynikowy z wychowania fizycznego - kl. II liceum profilowane i technikum

Kontynuacja planu dla klas I.

Info: wymagania podstawowe i ponadpodstawowe, planowane sprawdziany...

mgr

Magdalena Kozieł

 word

Rozmiar pliku: 168

 kB

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

Wspólne opracowanie nauczycieli WF z Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim.

Info: Każdy uczeń może mieć ocenę bardzo dobrą...

mgr
Magdalena Kozieł
 word Rozmiar pliku: 77 kB
Trwałość sakramentu małżeństwa w obliczu próby czsu w aspekcie emigracji zarobkowej Info: ...w ciągu 16 lat, Polska utraciła 9 milionów obywateli, którzy z powodu emigracji zarobkowej opuścili nasz kraj. Takiej sytuacji nie notowano od czsów Powstania Listopadowego... mgr
Andrzej Gołębiewski
 word Rozmiar pliku: 66 kB
 Shell Info: Natychmiast po uruchomieniu silnika olej powinien dotrzeć do wszystkich węzłów tarcia i wytworzyć "film" olejowy...   

mgr inż.

Andrzej Tadeusz Grabowski

 word Rozmiar pliku: 77 kB
Żywot Grzegorza z Sanoka Info: Żywot Grzegorza z Sanoka, autorstwa Kallimacha, jako przykład biografii humanistycznej. mgr
Andrzej Gołębiewski
pdf

Rozmiar pliku:

104 kB

Echa bajek Ezopa w Nowym Testamencie Info: Zjawisko przenikania pewnych myśli ze świata greckiego do chrześcijaństwa, nie zawsze jest ludziom oczywiste... mgr
Andrzej Gołębiewski
pdf

Rozmiar pliku:

108 kB

Desiderata  

Podaruj ten tekst przyjacielowi.
Zasługuje na to!

 Anonim (?)
- datowane na 1692 rok - Baltimore
 word Rozmiar pliku: 147 kB