• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Praktyki zawodowe

 

1.  Regulamin praktyk zawodowych

2.  Kryteria oceniania praktyki zawodowej

3.  Program praktyk dla poszczególnych zawodów:

     a) Podstawa programowa kształacenia w zawodach 2012

technik mechanik - klasa 4

technik obsługi turystycznej - klasa 3

technik żywienia i usług gastronomicznych - klasa 3

      b) Podstawa programowa kształacenia w zawodach 2017

               technik informatyk - klasa 2

               technik informatyk - klasa 3

               technik mechanik - klasa 3

               technik mechanik - klasa 4

               technik obsługi turystycznej - klasa 2

               technik obsługi turystycznej - klasa 3

               technik żywienia i usług gastronomicznych - klasa 3

4.  Harmonogram praktyk zawodowych

 5.  Podstawy programowe dla danego zawodu:

          a) Podstawa programowa kształacenia w zawodach 2012

technik informatyk (351203)

technik mechanik (311504)

technik obsługi turystycznej (422103)

technik żywienia i usług gastronomicznych (343404)

          b) Podstawa programowa kształacenia w zawodach 2017

               technik informatyk (351203)

               technik mechanik (311504)

               technik obsługi turystycznej (422103)

               technik żywienia i usług gastronomicznych (343404)

 

 

 

 

Ilosc zapytan : 97