• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z NARODOWYM MUZEUM MORSKIM

10 maja 2018 roku w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy naszą placówką a Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, polegającej na wspólnych działaniach w ramach zadania pn. „Zbuduj sobie łódź”.

Podstawowym celem projektu jest poprawienie dostępu do oferty edukacyjnej i kulturalnej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku młodzieży z Powiatu Nowodworskiego.

W ramach zadania, od września 2018 r. przeprowadzone zostaną warsztaty szkutnicze w Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich dla grupy 15 stolarzy z Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy realizują już innowację szkutniczą w Zespole Szkół nr 2. Projekt umożliwi uczestnikom zapoznanie się z różnymi technikami budowania łodzi oraz pozwoli rozbudzić zainteresowanie tematyką związaną ze szkutnictwem i tradycyjną budową jednostek pływających.

Porozumienie parafowane zostało przez Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim mgr Wiolettę Przyborowską oraz Kierownika Działu Historii Budownictwa Okrętowego Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dr Roberta Domżała. Koordynatorem szkolnym działań będzie kierownik praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół nr 2  mgr Gabriela Figacz.

mgr Gabriela Figacz
kierownik praktycznej nauki zawodu

Ilosc zapytan : 114