• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

STYPENDYSTA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO – PROGRAM MOTYWACYJNY DLA UCZNIÓW POMORSKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Dnia 17.12.2018 r. Maciej Podsiadły uczeń II klasy Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół nr 2 w  Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, odebrał z rąk Członka Zarządu Województwa Pomorskiego Józefa Sarnowskiego stypendium  Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanych ze środków RPO WP 2014-2025.

Maciej Podsiadły ma wysoką średnią ocen w szkole i wzorowe zachowanie. Jest osobą bardzo aktywną i lubi angażować się w życie szkoły. Bierze udział w organizowanych tematycznych warsztatach samorządowych dla szkół powiatu nowodworskiego, jest wolontariuszem DKMS, został zakwalifikowany do projektu „Zdolni z Pomorza”. Chętnie pomaga organizować szkolne imprezy. Uczeń wzorowo realizuje wszystkie obowiązki szkolne, samodzielnie rozwijała swoje zainteresowania i uzdolnienia. Potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji i samodzielnie, systematycznie wzbogaca swoją wiedzę.

Gratulacje składają: dyrekcja szkoły, rada pedagogiczna, wychowawca klasy, samorząd uczniowski oraz koleżanki i koledzy.

Ilosc zapytan : 96