PODSUMOWANIE STAŻY ZAGRANICZNYCH PROJEKTU ERASMUS+ „WARSZAWSKA NA STAŻACH W EUROPIE” W ZESPOLE SZKÓŁ NR2 W NOWYM DWORZE GD.

W dniu 29.09.2017 w Zespole Szkół nr2 w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące staże zagraniczne oraz upowszechniające rezultaty projektu Erasmus+.

Zespół Szkół nr2 był beneficjentem programu Erasmus+. W ramach sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna – Wyjazdy uczniów i kadry edukacyjnej, od 01.10.2016 do 30.09.2017 został zrealizowany projekt „Warszawska na stażach w Europie” o wartości 55.887,00 Euro przyznanych ze środków Komisji Europejskiej.

Projekt skierowany był do uczniów klas drugich, trzecich i czwartych Technikum żywienia i usług gastronomicznych, Technikum obsługi turystycznej oraz Zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie Kucharz. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie odbyli dwutygodniowe oraz miesięczne staże zawodowe w zakładach gastronomicznych i hotelarskich w Niemczech i Austrii, gdzie zdobyli praktyczne umiejętności zawodowe, rozwinęli kompetencje językowe, personalne oraz społeczne potwierdzone odpowiednimi certyfikatami i dokumentami.

W czasie spotkania mieliśmy zaszczyt gościć Panią Barbarę Ogrodowską – Wicestarostę Nowodworskiego, Panią  Beatę Zawadzką - inspektora ds. oświaty, przedstawicieli firm, nauczycieli szkoły oraz austriackiego partnera - Panią Aldonę Biedermann. Na początku spotkania głos zabrała Dyrektor  szkoły oraz partner zagraniczny, którzy podkreślili konieczność działań szkoły na rzecz rozwoju umiejętności zawodowych oraz korzyści wynikających z przynależności Polski do UE, dzięki czemu można pozyskiwać fundusze na realizację przedsięwzięć takich jak projekt „Warszawska na stażach w Europie - doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów na poziomie europejskim”. W trakcie spotkania uczniowie omówili poszczególne etapy realizacji projektu. Wspominali rekrutację, ogłoszenie wyników, przygotowania do wyjazdu: zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego i kulturowe. Stażyści za pomocą prezentacji multimedialnych, pokazali między innymi miejsca gdzie odbywali praktyki, a także omówili zakres swoich obowiązków. Na koniec wymienili zdobyte umiejętności i odpowiedzieli na pytania dotyczące korzyści płynących z tego typu przedsięwzięć.

Dużą niespodzianką było wręczenie nagrody dla najlepszego stażysty z rąk pani Aldony Biedermann. Otrzymała ją Kamila Czerwik, która odbywała staż w Austrii. Została ona wyróżniona przez swojego pracodawcę oraz partnera, za wzorową postawę podczas praktyk, umiejętności zawodowe i postępy w nauce języka niemieckiego.

Na zakończenie Pani Wicestarosta podziękowała partnerowi zagranicznemu, dyrekcji szkoły i nauczycielom za zaangażowanie i trud włożony przy realizacji projektu, a uczniom życzyła sukcesów w kolejnych tego typu projektach. Spotkanie zakończyło się rozdaniem uczniom cennych certyfikatów i degustacją torta przygotowanego według receptury przywiezionej z Austrii oraz potraw kuchni niemieckiej.

Koordynator projektu
Magdalena Haftkowska