• Zmień kontrast
  • Czcionka
  • A
  • A+
  • A++

Kierunki kształcenia

 

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJautobus


Absolwent technikum obsługi turystycznej otrzymuje gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy w biurze turystycznym, samodzielnego prowadzenia własnej działalności na rynku turystycznym i agroturystycznym. Przygotowanie teoretyczne zdobywa podczas bardzo ciekawych zajęć z zakresu: marketingu usług turystycznych, organizacji turystyki, geografii turystycznej, języka angielskiego i niemieckiego. Jako pierwsi w Polsce, już od 1991 roku, kształciliśmy techników obsługi turystycznej. Obecnie pracują oni w punktach informacji turystycznej, a także w biurach podróży oraz w hotelach o wysokim standardzie zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Część absolwentów prowadzi własną działalność na rynku usług turystycznych.

Zobacz jak się uczymy zawodu 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH kucharz


Specjalnie pod potrzeby lokalnego rynku pracy w naszym Zespole Szkół uruchomiono technikum o specjalności technik żywienia i usług gastronomicznych. W wyniku kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych absolwent szkoły ma do wyboru następujące specjalności: usługi hotelarsko - turystyczne, żywienie zbiorowe, dietetyka.  Zajęcia praktyczne odbywją się w nowoczesnej pracowni nauki zawodu. Absolwenci tego technikum są bardzo poszukiwanymi pracownikami w ośrodkach wczasowych, w placówkach gastronomicznych, w hotelach i punktach żywienia zbiorowego w Polsce, krajach UE i również za oceanem.

Zobacz jak się uczymy zawodu

 

 

TECHNIK INFORMATYK informatyk


Kształceniem w zawodzie technik informatyk nasza szkoła zajmuje się już od ponad 10 lat. Posiadamy cztery pracownie komputerowe. Absolwent technikum będzie pracownikiem firm komputerowych, usługowych, produkcyjnych oraz jednostek administracji terytorialnej i innych instytucji. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie nauki w technikum informatycznym to przepustka do świata trzeciego tysiąclecia. W ramach zajęć w technikum informatycznym uczniowie uczą się programowania, budowy komputerów,  zasad działania systemów komputerowych, poznają multimedia i grafikę komputerową. Program nauczania odpowiada dynamicznemu rozwojowi informatyki.

 Zobacz jak się uczymy zawodu


 

TECHNIK MECHANIKmechanik


Technik mechanik zaliczany jest do zaw odów o najstarszych tradycjach. Dzisiaj jest to zawód nie do zastąpienia. Współczesny technik mechanik operuje zarówno komputerem jak i obrabiarkami skrawającymi do metali, automatyką i elektroniką oraz metodami organizacji pracy. Umiejętności praktyczne uczniowie zdobywają na warsztatach szkolnych i w czasie praktyk u wybranych pracodawców z branży mechanicznej. Po ukończeniu szkoły można podjąć studia lub założyć własną firmę.


Zobacz jak się uczymy zawodu

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA wagamlotek


Dla tych, którzy chcą szybko zdobyć zawód i usamodzielnić się Zespół Szkół nr 2 proponuje naukę w trzyletniej szkole branżowej I stopnia. Każdy z zawodów, który można zdobyć w naszej szkole to zawód poszukiwany na rynku pracy. Oferta edukacyjna jest otwarta na potrzeby rynku, jak i zainteresowania przyszłych uczniów. Kształcimy w ponad 50 zawodach w klasach wielozawodowych. Uczniowie przychodzą do szkoły i uczą się przedmiotów ogólnokształcących, zaś praktykę odbywają w zakładach pracy, a teorię zawodu zdobywają w Ośrodkach Kształcenia Zawodowego poza Nowym Dworem Gdańskim. Od 1 września 2017 roku nowością w naszej ofercie jest nauka w zawodzie szkutnik. Szkutnik jest to osoba pracująca przy: produkcji i remontach jednostek pływających, wykonywaniu i montażu elementów drewnianych, metalowych i z laminatu w statkach, jachtach, łodziach. Każdy z absolwentów szkoły branżowej I stopnia może  rozpocząć pracę lub kontynuować dalszą naukę w szkole branżowej II stopnia, by zdać maturę i mieć  możliwość podjęcia studiów. Każdy również może zdobyć drugą specjalność zawodową.

 

 

 

 

Ilosc zapytan : 97